Məzun olma prosesi


Məzun olma prosesi

Universitetin Elmi-tədqiqat Departamenti
Elmi qrup
Tələbə

Elmi qrupla əlaqə və sənədlərin təqdim edilməsi və diplom alamq üçün müraciət
Tələbənin sənədlərinin araşdırılması və Elmi-tədqiqat Departamentliyinə göndərilməsi
Tələbənin diplomunun sadir edilməsi üçün davamlı əlaqə yaratmaq
Diplomun tələbəyə verilməsi və yaxud rəsmi vəkilinə təqdim edilməsi

Universitetin Elmi-tədqiqat Departamenti
Elmi qrup
Tələbə

Diplom üçün lazımı sənədlər:
1-    Ödəniş
2-    Elmi işin 3 nüsxədə (vord və pdf elektron versiyaları ilə birgə) təqdimi
3-    www.irandoc.ac.ir saytında elmi işin qeydiyyata salınması və qeydiyyat kodunun əldə edilib univesitetə təqdim edilməsi
4-    Pasportun şəklinin təqdim edilməsi
5-    Sonuncu təhsil sənədinin təqdim edilməsi
6-    3\4 -ə olan dörd ədəd şəkilin təqdim edilməsi
7-    3\4 -ə olan bir şəkilin təqdim edilməsi
8-    Diplom işindən\Dissertasiya işindən bir məqalə hazırlayıb pdf şəklində təqdim etmək

Qonaqlıq

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni