Qəbul təqvimi

96-95

Qeydiyyatın başlaması

Təhsil smestrinin başlaması

İlin birinci smestri

15/02/95

25/06/95

İlin ikinci smestri

27/07/95

14/11/95

 

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni