İnternet_radio

 İnternet radiosu (İzaətül-Mustafa (s))

İnternet radiosu www.aoulive.com ünvanı ilə İslam maarifinin yayılması məqsədilə 2010-cu ildə əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetinin rəhbərliyinin başçılığı altında, ərəb və fars dillərində öz rəsmi fəaliyyətinə başladı. Bu radionun icraçısı "Təqribe beyni məzahib" (Məzhəblər arası yaxınlaşma) dır. Buna görə də İslam ölkələrinin geniş alim kütləsini özünə cəzb edərək, proqramlarının hazırlanmasında və icrasında onlardan bəhrələnir.

Davamlı proqramların istehsalından əlavə, bu radionun dinləyiciləri əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin dərslərindən də bəhrələnə bilərlər. Radionun xəbərlər bölümü, İslam dünyasının ən mühüm xəbərlərini gündəlik olaraq öz dinləyicilərinə çatdırır. "Əzabül-əsvat" bölümündə dini nəğmələrə və surudlara da qular asmaq mümkündür. Bu radionun ən cəzbedici bölümlərindən biri də, "Canlı kitabın" sizin suallarınızı cavablandırmasıdır.

Hal-hazırda bu radio, "İslam radio-televiziyaları birliyi"nin üzvüdür.    

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni