Dissertasiya işinin təqdim edilmə prosesi

Dissertasiya işinin təqdim edilmə prosesi

 

Təhsil- təbiyə Departamentliyi

Elmi-tərbiyəvi qrup

Tələbə

İkinci semestrin əvvəlindən etibarən Diplom işi\Dissertasiya işinin mövzu seçimi

Seçilmiş mövzunun Elmi qrupda araşdırılması

Mövzu təsdiq edildikdən sonra, Diplom işi\Dissertasiya işinin müxtəsər anketinin elmi qrupa təqdim edilməsi

Müxtəsər anketin elmi qrupda araşdırılması

Elmi rəhbərin yardımı ilə Kamil anketin elmi qrupa təqdim edilməsi

Ali-Təhsil Komitəsində Kamil anketin araşdırılması

Elmi qrupa Dissertasiya işinin yazılma prosesi haqda davamlı məlumat vermək (Elmi rəhbərin təsdiqi ilə)

Dissertasiya işinin təkmilləşdirilməsi (yazı qaydalarına riayət etməklə)

Elmi rəhbərin təsdiqi ilə Dissertasiya işinin elmi qrupa təqdim edilməsi

Dissertasiya işinin son qiymətləndirilməsi və müdafiyə edilmsi üçün Elm-tədqiqat departamentliyinə təhvil verilməsi

Müdafiyə iclasının təşkil edilməsi

 

 

 

Təhsil- təbiyə Departamentliyi

Elmi-tərbiyəvi qrup

Tələbə

 

 

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni