transfer prosesi

Tələbələrin keçid prosesi

Tələbə

İlk təhsil yeri

Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti

Keçid xahişi

Araşdırılaraq, keçid ərizəsini oxunan dərslərin qiymət cədvəli ilə birgə Əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetinə və bu universitetin Təhsil Departamentliyinə göndərilməsi

Oxunan dərslərin imkan daxilində uyğunlaşdırılaraq,  tətbiq edilməsi

Oxunmuş dərslərin, tətbiqindən sonra qiymətlərin tələbənin qiymət anketində qeyd edilməsi

Bu haqda tələbəni məlumatlandırmaq

Yeni təhsilə başlamaq

Tələbə

İlk təhsil yeri

Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti

Dissertasiya işi

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni