Virtual Quran Şəhəri

Qurani-kərim virtual şəhəri "Qurani-kərim virtual şəhəri" saytı, Qurani-kərimin elm və maarifini yaymaq hədəfilə virtual aləmdə fəaliyyət göstərən tam və kamil bir Quran ensiklopediyasıdır. Bu sayt, müraciət edənlərin Quranla ünsiyyətinin çoxalması və dərinləşməsinə xidmət göstərir. .

"Qurani-kərim virtual şəhəri" www.quran.ir saytı, Qurani-kərimin elm və maarifini yaymaq hədəfilə virtual aləmdə fəaliyyət göstərən tam və kamil bir Quran ensiklopediyasıdır. Bu sayt, müraciət edənlərin Quranla ünsiyyətinin çoxalması və dərinləşməsinə xidmət göstərir. Hal-hazırda fars dilində fəaliyyət edir və gələcəkdə ərəb dilində də xidmət göstərməsi nəzərdə tutulur.

3- Tələbə dialoqu və disputu

Tələbə dialoqu və disputu www.quranct.com www.quraniccity.com internet ünvanları ilə bu sahələri əhatə edir: Dialoq və disput otağı, kitabxana, blok, Quran simaları, foto qalereya və sair. Sayt fars və ərəb dillərində dəyərli tələbələrin nəzər və fikirlərinin dialoqu üçün fəaliyyət göstərir.   

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni