فقه و اصول

معرفی 


جامعه المصطفی(ص) العالمیه، ضمن برخورداری از تجاربی بس گرانبها و پشتوانه¬ای از ذخائر ارزشمند علمی پژوهشی در مسیر تحولی اساسی واقع شده، باید متناسب با تحولات بین المللی و نیازهای نو پیدای جهانی، در روش¬ها و راهبردهای آموزشی خود به بازنگری و پالایش پرداخته تا از این رهگذر بتواند به برنامه¬ریزی های علمی، هدفمند و هوشمندانه اقدام نماید. برنامه¬ریزی¬های علمی، فرهنگی و اجتماعی در ابعاد خرد وکلان در پهنه جفرافیای جهان و مبادلات علمی، اجتماعی بین کشورها، مستلزم برخورداری از کارشناسان آگاه به مسائل و موضوعات مناطق جهان می¬باشد که ضمن تحصیل و فراگیری آموزه های اسلامی بتوانند در پرتو اشراف و تجزیه و تحلیل نیازهای مناطق خود، به بسط و گسترش منطقی و هدفمند معارف اسلامی همت گمارند. لذا، طراحی و تاسیس رشته «فقه اسلامی و فقه خانواده» می¬تواند در جهت هم افزایی اسلامی و ترویج و تعمیق مباحث و مسائل اصیل اسلامی در مناطق هدف، نقشی بسزا و برجسته ایفا نموده و بسان یک راهبرد اساسی در جهت نیل به اهداف و آرمان¬های اسلامی عمل نماید. رشته مطالعات فقهی معاصر  با ترسیم چنین چشم اندازی به نگارش در آمده است؛ باشد که در رفع برخی از چالش های فرا روی جوامع بشری موثر واقع شود.


اهداف


1. دست یابی به فهم عمیق و تبیین مستدل فقه مخصوصا مباحث نوظهور و مبتلابه ،
2. تربیت اسلام شناس و محقق در مطالعات ناظر به مباحث جدید و مبتلابه ،
3. تربیت مدرس برای مقطع کارشناسی رشته های مرتبط، در داخل و خارج کشور،
4. زمینه سازی برای تولید و گسترش مرزهای دانش در مسائل نوظهور و مبتلابه فقه ،
5. کاربردی کردن فقه در حل مسائل جدید به منظور طراحی نظام پویای معارفی اسلام،
6. دفاع علمی از پویایی و برتری نظام فقهی اسلام نسبت به سایر مکاتب فکری و پاسخ به شبهات،
7. تربیت اخلاقی فراگیران بر اساس آموزه¬های اصیل اسلامی،
8. کاربردی بودن دوره.


ضرورت و اهمیت


ضرورت تأسیس رشته های فقه اسلامی، فقه خانواده:
1. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان عالم حوزوی و مرجع دینی و جلب توجه مردم جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان به ایران اسلامی به عنوان تنها کشور شیعی دارای حکومت انقلابی و حوزه علمیه قم به عنوان مرکز تشیع وطافزایش هجرت مشتاقان معارف اسلام ناب محمدی به ایران،
2. گرایش بسیاری از دانش پژوهان به آشنایی جامع با معارف اسلامی به خصوص مباحث فقهی معاصر،
3. مواجهه عالمان دینی با مسائل مستحدثه فقهی و ضرورت آمادگی برای پاسخ های مبتنی بر کتاب و سنت،
4. نیاز جوامع اسلامی به مبلغان دینی دارای جامعیت و آشنا با مباحث فقهی به توجه به کثرت سوالات در مسائل روزمره فقهی معاصر،
5. نیاز حوزه های علمیه و مدارس دینی کشورهای اسلامی به عالمانی که با متون حوزوی رائج آشنا بوده و توانایی تدریس آنها را داشته باشند،
6. ضرورت اثبات پویایی و فعال بودن نظام فکری و فقهی اسلام با توجه به جهانی و جاودانی بودن آن.


 شرایط و ضوابط ورود به دوره


 کارشناسی
1. داشتن دیپلم یا سطح یک حوزوی
2. احراز استعداد و توانایی فراگیری مباحث علمی
3. پذیرش در مصاحبه و ارزیابی علمی ورود به مقطع
4. عدم منع قانونی در تحصیل


کارشناسی ارشد
1. داشتن کارشناسی یا سطح دو حوزوی
2. احراز استعداد و توانایی فراگیری مباحث علمی
3. پذیرش در مصاحبه و ارزیابی علمی ورود به مقطع
4. عدم منع قانونی در تحصیل