فرازی از خطبه غدیر: اي مردم، اين علي است برادر من و وصي من و دربردارنده علم من و جانشين من در امتم بر آنان كه به من ايمان آورده‌اند، و جانشين من در تفسير كتاب خداوند عزوجل و دعوت به آن

 

 

 


  اي مردم، اين علي است برادر من و وصي من و دربردارنده علم من
و جانشين من در امتم بر آنان كه به من ايمان آورده‌اند،
و جانشين من در تفسير كتاب خداوند عزوجل و دعوت به آن،
و عمل كننده به آنچه او را راضي مي‌كند، و جنگ كننده با دشمنان خدا
و دوستي كننده بر اطاعت او و نهي كننده از معصيت او.
اوست خليفه‌ي رسول خدا، و اوست اميرالمؤمنين و امام هدايت كننده از طرف خداوند
و اوست كه به فرمان خداوند با پيمان شكنان و روي گردانان و خارج شدگان از دين پيكار نمايد.