کارگاه علمی پژوهشی با عنوان: کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش

 

📌معاونت پژوهشی دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله برگزار می کند:


💠کارگاه علمی پژوهشی با عنوان:
کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش

📆 زمان: چهارشنبه  1403/04/20
⏰ ساعت: 09:00

                  ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄

🗞همراه با اعطای گواهی

🔗لینک ثبت نام  در جلسه:
https://Live.mou.ir/research

🌐آدرس ورود به میز کاربری(پس از ثبت نام):
https://my.mou.ir

🔺نکته مهم👇
از این پس می توانید رویدادهای علمی پژوهشی آتی را در میزکار خود نیز  مشاهده و از همان میزکار خود برای دوره ثبت نام نمایید.


                  ┄┄┅••=✧؛❁؛✧=••┅┄┄

#روابط_عمومی_دانشگاه_مجازی
https://eitaa.com/AlmustafaOpenUniversity