المخاطر التی تواجه الاخوه الاسلامیه و کیفیه علاجها علی ضوء القرآن و السنه
جهش تولید در آینه آیات و روایات (همراه با آموزه های امام و رهبری)
اخلاق زیستی
قواعد روخوانی قرآن (انگلیسی)
فلسفه اسلامی مقدماتی
رویکردهای اخلاق اسلامی (ادوار، مبانی و منابع)
رابطه فقه و اخلاق از منظر هدف
آشنایی با نهج البلاغه
سیمای آرمانی طلبه در نگاه رهبری (اردو)
شان اخلاقی موجودات (با تاکید بر اخلاق اسلامی)
آشنایی با مسیحیت در دوران معاصر
صفحه1 از9